Editorky a grafička

SL01
SL02
SL03
SL04
SL05

Alice Koubová je vědeckou pracovnicí Filosofického ústavu Akademie věd ČR, proděkankou pro vědu a výzkum na Divadelní fakultě Akademii múzických umění v Praze a spolupracuje s dalšími uměleckými školami (Helsinki, Brémy, Malmö, Giessen, Amsterdam). Podílí se na vedení platformy Performance Philosophy a koordinuje program Strategie AV 21 Odolná společnost pro 21. století, zastřešující spolupráci jedenácti ústavů Akademie věd. Podílí se na projektech s českými divadly a uměleckými institucemi (Národní divadlo v Praze, Bazaar festival, TANTE HORSE, Studio Alta, Divadelní ústav Praha, CED Brno, SNG Bratislava) formou vedení veřejných diskuzí na politicko-umělecká témata a dramaturgie. Vydala Myslet z druhého místa. K otázce performativní filosofie (NAMU, 2019), Self-Identity and Powerlessness (Brill, 2013) a další knihy a články tematizující performanci, etiku, hru a tělesnost.

Eliška Kubartová vystudovala teatrologii a latinský, český a anglický jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorskou práci o performativních aspektech středověké bohemikální literatury obhájila v r. 2017 (knižně Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy, Filosofia, 2019). V současné době působí na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci a v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd. Zabývá se divadlem a divadelností v antice a ve středověku a překladem pro divadlo.

Monika Kučerová vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně, nyní se věnuje grafické úpravě knih a volné tvorbě v ateliéru Socha II na pražské AVU. Je součástí kolektivu Rádia FRAKCE, anonymního uskupení, které oživuje veřejný prostor, a příležitostně se účastní performancí svých přátel.